19/08/2021

תשובת ריש לקיש (דף מקורות)

 בס"ד

תשובת ריש לקיש (דף מקורות)

1.       תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פד עמוד א

יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא, חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה, אמר ליה: חילך לאורייתא! - אמר ליה: שופרך לנשי! - אמר ליה: אי הדרת בך - יהיבנא לך אחותי, דשפירא מינאי. קביל עליה. בעי למיהדר לאתויי מאניה - ולא מצי הדר. אקרייה ואתנייה, ושוייה גברא רבא. [=יום אחד היה רבי יוחנן רוחץ בנהר הירדן. ראה אותו ריש לקיש בזמן שהוא עוד היה לסטים, מעברו השני של הנהר, דילג ריש לקיש את כל רוחב הנהר לעברו של רבי יוחנן. אמר לו רבי יוחנן: חילך לאורייתא! כחך הרב, יפה הוא לסבול עול תורה. אמר לו ריש לקיש: יופייך ראוי לנשים. אמר לו רבי יוחנן: אם תחזור בתשובה, אתן לך את אחותי לאשה, שהיא יותר יפה ממני. קיבל ריש לקיש על עצמו לחזור בתשובה. רצה ריש לקיש לדלג בחזרה את הנהר כדי לקחת משם את בגדיו, לא הצליח לחזור בקפיצה, כי מיד שקיבל עליו עול תורה, תשש כחו. לימד אותו רבי יוחנן מקרא ומשנה, עד שהיה ריש לקיש לאדם גדול].

2.       רש"י מסכת בבא מציעא דף פד עמוד א

חזייה ריש לקיש - שהיה לסטים. שוור - קפץ. אמר ליה - ר' יוחנן. חילך לאורייתא - כמה כוחך יפה לסבול עול תורה. שופרך - יופייך. לנשי - ראוי לנשים. ולא מצי - לקפוץ כבראשונה, דמשקבל עליו עול תורה תשש כוחו.

3.       תוספות מסכת בבא מציעא דף פד עמוד א

מכאן אמר רבינו תם דריש לקיש מתחלה ידע הרבה אלא שפרק עול תורה ונעשה עם הארץ ועסק בלסטיות מדקאמר 'אי הדרת בך' משמע להיות כבתחלה ולא תפרוק עול תורה מעליך.

4.       רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ד

אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה, לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה, עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה שנאמר וצדיק יסוד עולם זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו, ומפני ענין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצות מראש השנה ועד יום הכפורים יתר מכל השנה, ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום.

5.       פרקי דרבי אליעזר פרק מג

בֹּא וּרְאֵה כֹּחַ הַתְּשׁוּבָה מֵרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, שֶׁהָיוּ הוּא וּשְׁנֵי רֵעָיו גּוֹזְלִים וְחוֹמְסִים כָּל אֲשֶׁר יַעֲבֹר עֲלֵיהֶם בַּדָּרֶךְ. מֶה עָשָׂה, הִנִּיחַ לִשְׁנֵי רֵעָיו שׁוֹדְדִים בֶּהָרִים, וְשָׁב לֵאלֹהֵי אָבִיו בְּכָל לִבּוֹ בְּצוֹם וּבִתְפִלָּה, וְהָיָה מַשְׁכִּים וּמַעֲרִיב לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְהָיָה עוֹסֵק בַּתּוֹרָה כָּל יָמָיו וּבְמַתְּנוֹת עֲנִיִּים, וְלֹא שָׁב אֶל מַעֲשָׂיו הָרָעִים עוֹד, וְנִרְצֵית תְּשׁוּבָתוֹ. וּבְיוֹם שֶׁמֵּת מֵתוּ שְׁנֵי רֵעָיו הַשּׁוֹדְדִים בֶּהָרִים. וְנָתְנוּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ חֵלֶק הַחַיִּים, וְלִשְׁנֵי רֵעָיו בִּשְׁאוֹל תַּחְתִּיוֹת. וְאָמְרוּ שְׁנֵיהֶם לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, יֵשׁ מַשׂוֹא פָּנִים לְפָנֶיךָ, זֶה הָיָה שׁוֹדֵד עִמָּנוּ בֶּהָרִים וְהוּא בְּאוֹצַר הַחַיִּים וְאָנוּ בִּשְׁאוֹל תַּחְתִּיוֹת, אָמַר לָהֶם זֶה עָשָׂה תְשׁוּבָה בְּחַיָּיו וְאַתֶּם לֹא עֲשִׂיתֶם. אָמְרוּ לוֹ הַנַּח לָנוּ וְנַעֲשֶׂה תְשׁוּבָה, אָמַר לָהֶם אֵין תְּשׁוּבָה אֶלָּא עַד הַמִּיתָה. מָשָׁל לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה, לְאָדָם שֶׁהוּא רוֹצֶה לִפְרוֹשׁ בַּיָּם, אִם אֵינוֹ לוֹקֵחַ בְיָדוֹ לֶחֶם מֵאֶרֶץ נוֹשָׁבֶת, אֵינוֹ מוֹצֵא בַיָם, אִם רוֹצֶה לֵילֵךְ לוֹ לִקְצֵה הַמִּדְבָּר, אִם אֵינוֹ לוֹקֵחַ מִן הַיִּשּׁוּב לֶחֶם וּמַיִם, בַּמִּדְבָּר אֵינוֹ מוֹצֵא לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת. כָּךְ אִם אֵין אָדָם עוֹשֶׂה תְשׁוּבָה בְּחַיָּיו, לְאַחַר מִיתָה אֵין לוֹ תְשׁוּבָה, שֶׁנֶּאֱמַר [משלי ו, לה] לֹא יִשָׂא פְּנֵי כָל כֹּפֶר. וּכְתִיב אֲנִי ה' חֹקֵר לֵב בֹּחֵן כְּלָיוֹת [ירמיה יז, י].

6.       ראשית חכמה שער התשובה

למדנו מכלל תשובת ריש לקיש חמשה דברים: 1. צום 2. תפילה 3. משכים ומעריב לבית הכנסת 4. עסק התורה 5. צדקה. ודברים אלו בהשתתף קצתם אלו עם אלו מכפרים העוונות וקורעים לו גזר דינו.

צום/תענית

7.       יואל פרק ב פסוק יב

וְגַם עַתָּה נְאֻם יְקֹוָק שֻׁבוּ עָדַי בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְצוֹם וּבִבְכִי וּבְמִסְפֵּד:

8.       מדרש משלי (בובר) פרשה ו סימן ד

אל תתן שנה לעיניך. מלעשות תשובה, שהתשובה ומעשים טובים כתריס לפני הפורעניות.

ד"א אל תתן שנה לעיניך וגו' מלישב בתענית, למה, שהתענית קרובה לתשובה, שנאמר 'וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה' אלהיכם' (יואל ב יג), אם עשיתם כן, 'כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה' (שם שם), וכל כך למה, כדי להנצל מדינה של גיהנם, ועליה מפרש שלמה בקבלה הנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש. כדי שלא תתיקש בגזירתה של גיהנם.

תפילה מעומק הלב

9.       זוהר פרשת אחרי מות [סט ע"ב]

 אימתי אתדכי בר נש מחוביה? בשעתא דעאל בהאי תשובה כדקא חזי, ר' יצחק אמר דתב קמי מלכא עלאה וצלי [דף ע עמוד א] צלותא מעומקא דלבא הדא הוא דכתיב ממעמקים קראתיך יי', ר' אבא אמר ממעמקים קראתיך יי' [=אימתי מיטהר האדם מחטאו? בשעה שנכנס בתשובה זו כראוי ר' יצחק אמר: ששב לפני המלך העליון, ומתפלל תפילה מעומק הלב. זהו שכתוב ממעמקים קראתיך יי'].

בתי כנסת

10.   תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה יט

"מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל: כִּנְחָלִים נִטָּיוּ..."(במדבר פרק כד, ה-ו). וכי מה טיבן של נחלים אצל בתי מדרשות? אלא מה נחלים יורדין בני אדם לתוכן כשהן טמאין, וטובלין ועולין מתוכן כשהן טהורין, כך בתי מדרשות בני אדם נכנסין לתוכן כשהן מלאין עונות, ויוצאין מתוכן כשהן טהורין, לכך נאמר מה טובו אוהליך יעקב [וגו'] כנחלים נטיו.

עסק התורה

11.   מדרש משלי (בובר) פרשה ו סימן ג

אבות העולם משיבין להם לישראל ואומרים להם הואיל ונתפשתם במצודת יום הדין אין לכם אלא לישב ולהתעסק בדברי תורה, למה, שהתורה מכפרת עון.

12.   תלמוד בבלי מסכת מנחות דף קי עמוד א

 אמר ריש לקיש, מאי דכתיב: זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם? כל העוסק בתורה, כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם. אמר רבא: האי לעולה למנחה, עולה ומנחה מיבעי ליה! אלא אמר רבא: כל העוסק בתורה, אינו צריך לא עולה (ולא חטאת) ולא מנחה ולא אשם. אמר רבי יצחק, מאי דכתיב: זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם? כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם.

13.   ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שו

'יערף כמטר לקחי', רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אין יערף אלא לשון הריגה שנאמר (דברים כא ד) 'וערפו שם את העגלה בנחל' על מה עגלה מכפרת? על שפיכות דמים - כך דברי תורה מכפרים על כל עבירות. 'כשעירים עלי דשא', ועל מה שעירים מכפרים? על חטאות - כך דברי תורה מכפרים על חטאות. וכרביבים עלי עשב, מה רביבים באים תמימים ומכפרים - כך דברי תורה מכפרים על כל עונות ועבירות.

צדקה

14.   תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יח עמוד א

דאמר רב שמואל בר אמי, ואמרי לה אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן: מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו נקרע - שנאמר (לכן) [ולכן] נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה. אמר רבא: בזבח ובמנחה - אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה. אביי אמר: בזבח ומנחה - אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים. רבה ואביי מדבית עלי קאתו, רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין, אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים - חיה שיתין שנין.

15.   קהלת רבה (וילנא) פרשה ה סימן ו

'כִּי בְרֹב חֲלֹמוֹת וַהֲבָלִים וּדְבָרִים הַרְבֵּה כִּי אֶת האלקים יְרָא' - אמר רבי אם ראית חלומות קשין וחזיונות קשין והפוכין או שאת מתיירא מהן קפוץ לשלשה דברים ואתה ניצל מהן דאמר ר' יודן בשם ר' אליעזר: ג' דברים מבטלין גזירות רעות ואלו הן תפלה צדקה תשובה ושלשתן בפסוק אחד הדא הוא דכתיב (דברי הימים ב' ז, יד) 'וְיִכָּנְעוּ עַמִּי אֲשֶׁר נִקְרָא שְׁמִי עֲלֵיהֶם וְיִתְפַּלְלוּ וִיבַקְשׁוּ פָנַי וְיָשֻׁבוּ מִדַּרְכֵיהֶם הָרָעִים וַאֲנִי אֶשְׁמַע מִן הַשָּׁמַיִם וְאֶסְלַח לְחַטָּאתָם וְאֶרְפָּא אֶת אַרְצָם', 'וְיִתְפַּלְלוּ' - זו תפלה, 'וִיבַקְשׁוּ פָנַי' זו צדקה, הדא הוא דכתיב (תהלים י"ז) 'אני בצדק אחזה פניך', 'וְיָשֻׁבוּ מִדַּרְכֵיהֶם הָרָעִים' - זו תשובה, ואחר כן 'וַאֲנִי אֶשְׁמַע מִן הַשָּׁמַיִם וגו', ר' מונא אמר אף התענית שנאמר (שם /תהלים/ כ') יענך ה' ביום צרה, ר' חייא ור' יוסי אומר אף שינוי השם ושינוי מעשה, ויש אומרים אף שינוי מקום דכתיב (בראשית י"ב) לך לך מארצך, שינוי השם מאברהם אבינו שנא' (שם י"ז) 'ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם' אברם אינו מוליד אברהם מוליד שרי אינה יולדת שרה יולדת, שינוי מעשה מנינוה שנאמר (יונה ג') 'וירא האלקים את מעשיהם'.

שיעור לפרשת כי תצא - (על פי רבינו יוסף חיים זיע"א בעל הבן איש חי)

 

בס"ד

פרשת כי תצא

(על פי רבינו יוסף חיים זיע"א בעל הבן איש חי)

                                      מוקדש לעילוי נשמת הבחור הצעיר חי ז"ל בן ירדנה הי"ו

עצה למלחמה ביצר הרע

1.       דברים, פרשת כי תצא (פרק כא פס' י)

כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ וּנְתָנוֹ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּיָדֶךָ וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ.

2.       עוד יוסף חי דרשות פרשת כי תצא (עמ' 722 מהדורת סאלם תשע"א)

מעשה שהיה במלך צרפת שהיה לו אחד חוזה בכוכבים, ומגיד לו נסתרות ועתידות, והיה לו בו אמונה מאוד, ויעשרהו ויכבדהו. והנה, יום אחד נהפך לב המלך עמו, ועלה בדעתו להביאו לפניו להיכנס עמו בדברים ולהרגו, והעמיד המלך איש צבא מבחוץ, ואמר לו להסיר את ראש האיש החוזה הזה אחר שיורה לו הרמז באצבעו. וכאשר בא החוזה לפני המלך, אמר לו המלך: היש בידך לדעת גורלך אתה? ויאמר החוזה: יש ויש. אמר לו המלך: אם כן איפה, הגידה לי יום מותך. והחוזה נבהל מאד שהרגיש כי רעה חושב המלך לעשות לו עתה, ויתבונן החוזה לחשוב בלוחות משטר הכוכבים שיש לו, ועשה כן למראה עיני המלך, כאילו הוא רואה הדברים במשטר הכוכבים, ואחר איזה רגעים אמר למלך: הכוכבים גילו אזני כי סכנה גדולה מרחפת על ראשי. וישתומם המלך על התשובה הזאת, ויאמר לו: ההגידו הכוכבים לך גם יום מותך? ויאמר החוזה: הכוכבים מגידים שמותי תלוי במותך, והוא ימות שלושה ימים בטרם ישכב אדוני המלך עם אבותיו. ואז דברי החוזה הפילו על המלך אימה ויתפחד לנגוע בו, אלא אדרבה שם עיניו על שמירתו מכאן ולהבא מאוד, כי האמין שדברים אלו הכוכבים הגידו באמת. עד כאן.

נמצא, זה החוזה ניצול ע"י שתלה מיתתו במיתת המלך, ואז על ידי זה נעשה המלך שומר אותו ועוזר בחיים שלו שיחיה בהם.

גדרות וסייג, נתינת צדקה

3.       דברים, פרשת כי תצא (פרק כב פס' ח)

כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ.

4.       אדרת אליהו, פרשת כי תצא (עמ' 598 מהדורת סאלם תשע"ז)

יובן בס"ד לרמוז, שהגוף הוא כמו בית של הנשמה השוכנת בו, והעושה תשובה כראוי הוא נעשה בריה חדשה ממש. ולזה אמר "כי תבנה בית חדש" – רוצה לומר, שעשית תשובה שלימה ונעשית בריה חדשה, הנה איעצך על זאת עצה נכונה כדי שלא תשוב לסורך הרע, והעצה היעוצה היא ש"תעשה מעקה לגגך" – רוצה לומר שתעשה גדרים וסייגים חדשים יותר ממה שגדרו לך, שתקדש עצמך במותר לך, כדי שאם תשגה ותעבור מן השורה לא תכשל לעבור על עיקר הדין אשר אתה מחוייב בו, כי אם רק על הגדר והסייג שעשית...

ועוד אנכי מצוך, ש"לא תשים דמים" - הם המעות שלך, הנקראים "דמים" בלשון הש"ס [קידושין כח ע"א]. "בביתך" - והכוונה שלא תהיה מגמתך דוקא לכנוס ממון ולאצור אותם בביתך אלא צריך שתוציאם ותפזרם לצדקה לצורך עניים ואביונים ותרבה בצדקות פז"ר גדול וזהו "ולא תשים דמים בביתך" דייקא.

 ואל תחוש לחסרון ממונך שאתה מחסרו בעין במה שנותן לצדקה, כי הנה דע לך ונקוט כלל זה בידך, והוא: "כי יפול הנופל ממנו" והכוונה הוא לומר, אם הקב"ה קצב לך ריוח לכל השנה מאה מנה, הנה אם יודע השם יתברך שאתה תתן לצדקה חמשים מנה - אז יזמין לך ריוח מאה וחמשים מנה, ואם יודע שלא תתן צדקה - לא יתן לך כי אם מאה מנה דוקא, וחמשים יחסרו ממך. ונמצא שהחמשים מנה שנתת לצדקה, בלאו הכי הם חסרים ממך, ואם כן יותר טוב לך שתתן אותם לצדקה ותזכה בהם לעולם הבא, שאם אין אתה נותן אותם לצדקה לא יהיה לך כלום מהם לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ואם כן אם נתת חמשים מנה לצדקה ונשאר בידך מאה מנה אל תחשוב לומר שאם לא הייתי נותן החמשים אלו לצדקה היה נשאר אצלי ריוח מאה וחמשים כי כן הוא שבודאי אלו החמשים היו חסרים ממך... וזהו שאמר "כי יפול הנופל ממנו" – רוצה לומר זה החסרון שנחסר ממונך בשביל שנתת לצדקה הנה זה מוכרח שיהיה חסר ממך, ואם לא חסרתו ע"י מצוה יהיה נחסר מאליו בלאו הכי, ואם כן יותר טוב שתתן אותו לצדקה.

5.       תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף י עמוד א

כי הא דבני אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי חזא להו בחילמא דבעו למיחסר שבע מאה דינרי, עשינהו, שקל מינייהו לצדקה, פוש גבייהו שיבסר דינרי. כי מטא מעלי יומא דכיפורי, שדור דבי קיסר נקטינהו. אמר להו רבן יוחנן בן זכאי: לא תדחלון, שיבסר דינרי גבייכו שקלינהו מינייכו. אמרי ליה: מנא ידעת? אמר להו: חלמא חזאי לכו. א"ל: ואמאי לא אמרת לן [דניתבינהו?] אמר להו: אמינא, כי היכי דתעבדו מצוה לשמה.

[תרגום: רבן יוחנן בן זכאי, חלם במוצאי יום הכפורים שנגזר על בני אחותו להפסיד באותה השנה שבע מאות דינרים. ריב"ז שכנע אותם בדברים כל אותה שנה ונטל מהם כסף לצדקה, כדי שהכסף שנגזר עליהם שיפסידו ילך לצדקה, וכך נטל מהם צדקה במשך כל השנה, עד שלשנה הבאה בערב ראש השנה נותרו מאותם שבע מאות דינרים רק שבעה עשר דינרים שאותם לא נתנו לצדקה. כשהגיע ערב יום כיפור, שלחו מבית הקיסר חיילים ותפסו מהם שבעה עשר דינרים. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, אל תראו, כי לא יקחו ממכם יותר, אלא שבעה דינרים שלכם רצו ליטול, ואת אותם שבעה עשר דינרים כבר נטלו מכם, ושוב לא יטלו מכם עוד. אמרו לו: מהיכן אתה יודע? אמר להם: כן ראיתי בחלומי שתפסידו שבע מאות דינרים, וכיון שנתתם לצדקה שש מאות שמונים ושלש דינרים, ידעתי שלא נותר לכם להפסיד אלא שבעה עשר דינרים. אמרו לו: מדוע לא אמרת לנו שכך חלמת כדי שניתן את כל הסכום לצדקה? אמר להם: דעתי הייתה שלא לומר לכם, כדי שבנתינתכם את הצדקה תעשו מצוה לשמה].

6.       ויקרא רבה (וילנא) פרשת בהר פרשה לד[1]

יב. רשב"י כד דמיך ליה בלילי ריש שתא חמא בחלמיה בני אחתיה מתבעין מן מלכותא שית מאה דינרים אנסינן אקמינן פרנסין אמרין ליה מן דמא מפקתא אמר להון אתון מפקין וכתבין בסיפא דשתא אין מתאבדין אנא אשל' לכון בסופיה דשתא איתאמרין עלייהו לישן ביש כד הוו יתבין ונסבין בהדין מטכסא אתא חד גבר ממלכותא אמר להון או אתון עבדין פורפרא דמלכא או אתון מארמאין שית מאה דינרין וסביתינון וחבשתינון בסלקי כיון דשמע רשב"י אזיל לגביהון ואמר לון ומה אפקתון אמרו ליה הא כתבא שרי קרי הדא כתבא ואשכח דאפקן שית מאה דינרין חסר שית דינרין אמר להון הבו לי שית דינרין ואנא מפקא לכון אמרו ליה אתון חמון לההוא סבא מתבע מנהון שית מאה דנרין ואתה אמרת שית דינרין ואנא מפקא לכון אמר להון הבו לי שיתא דינרין ולא איכפת לכון אתון יהיבין ליה שיתא דינרין בגו קמציה אזל יהבין שוחדא להדין סבא דלא לדבר למלכא מילא ואפקינון מתמן אמרו ליה דלמא הוית ידעת דאנן מזדמיין אמר לון חייכון מלילי ריש שתא הוינא ידעין דאינון מארסוון שית מאין דינרין אמרו ליה אלו אמרת לא הוינא יהבין אף שיתא דינרין בגו מצותה אמר להון ואלו אמר לכון לא הוין מהמנין יתי אלא אית הוא משתחוי להו למעבד מצותיה לשמה.

[תרגום: כאשר ישן רשב"י בלילי ראש השנה. ראה בחלום שבני אחותו יהיו נתבעים מן המלכות שש מאות דינרים. אנס אותם רשב"י והקימם לפרנסי עניים. ואמרו לו: ממה יהיה ההוצאה לעניים?. אמר להם: אתם תוציאו משלכם, וכתבו הכל בפינקס ובסוף השנה אם תהיו אבודים דבר מה, אני משלם לכם. בסוף השנה נאמר עליהם לשון הרע למלכות שהיו עשירים ונושאים ונותנים במשי, ולזה בקשו מהם שיעשו חשוב חשוב למלך או יתנו 600 דינרים לצרכו. לקחם האיש שהיה ממונה מטעם המלך וחבשם בבית הסוהר.

כיון ששמע רשב"י הלך אליהם ואמר להם: "מה הוצאתם לצדקה?". אמרו לו: "הנה הכתב שכתבנו עליו את כל מה שהוצאנו. והיה קורא זה הכתב, ומצא שהוציאו שש מאות דינרים חסר ששה דינרים. אמר להם: תנו לי ששה דינרים ואני אוציא אתכם מבית האסורים. אמרו לו: אתם רואים שאותו הזקן שלך המלך תבוע מהם שש מאות דינרים ואתה אמרת ששה דינרים ואני מוציא אתכם? אמר להם: תנו לי ששה דינרים ולא אכפת לכם. באו ונתנו לו ששה דינרים בקומץ שלו בהצנע והלך ונתן אותם שוחד לאותו זקן שליח המלך שלא ידבר כלום למלך והוציאם משם. אמרו לו: שמא ידעת שיבוא זאת עלינו? אמר להם: חייכם, מלילי ראש השנה הייתי יודע שאתם תאבדו שש מאות דינרים. אמרו לו: וכי לא היינו נותנים גם ששה דינרים אלו  בתוך הצדקה? אמר להם: ואילו הייתי אומר לכם לא הייתי מאמנים לי? אלא דבר כזאת בזה האופן כדי שתעשו המצוה לשמה [שאילו ידעתם שתאבדו שש מאות דינרי פשוט שהייתם נותנים לצדקה כדי שלא לתת למלכות].

 

 

 [1] ועיין גם ילקוט שמעוני ויקרא (פרק כה רמז תרסה). וילקוט שמעוני ישעיהו רמז תצב.

שמאל שהוא ימין – להיכן פונים באמירת "עושה שלום", קדושה ו"בואי כלה"

  בס"ד כ"ו אייר תשפ"ד                                                           שמאל שהוא ימין – להיכן פונים ב...